Kullanılmış larva ları nasıl bertaraf edebilirim?

Larva uygulandığında mikropsuzdur, ancak hastanın yara florasına temas ettiğinde kontamine olurlar. MDT pansumanları diğer tüm bulaşıcı pansuman atıkları gibi ele alınmalıdır. Uygun bir torbaya yerleştirilir ve otoklavlanır veya tıbbi atık prosedürleri uygulanır. Larva sargılarını plastik bir torbaya koyun ve torbayı tamamen kapatın. Sonra tamamen kapalı olan poşeti ikinci bir plastik poşete koyun ve tamamen kapatın. Torbayı, 24 saat içinde atılması gereken (genellikle otoklavlanır veya yakılır) diğer enfeksiyöz pansuman atıkları ile birlikte değerlendirin.